•  Hà Nội:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm:Trời âm u   Nhiệt độ : 27—33℃   Gió Đông Nam cấp 2     
 •  Hải Phòng:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm: Trời âm u   Nhiệt độ : 29—34℃  Gió Nam cấp 3 
 •  Đà Nẵng:   Ban ngày: mưa nặng hạt Ban đêm: Trơi trong sáng   Nhiệt độ : 26—36℃   Gió Đông Nam cấp 2 
 •  Hồ Chí Minh:  Ban ngày:mưa nặng hạt Ban đêm: Nhiều mây  Nhiệt độ : 27—35℃ Gió Tây Nam chuyển Nam cấp 2  
  • 美福
  • 隆安
  • 和庆
  • 华庆
Li ZhiYing

【Họ và tên】:Li ZhiYing

【Học viện tốt nghiệp】:

【Ngành nghề chính】:

【Ngôn ngữ】:

【Ngày phát hành】:2015-08-19

PHAN EHN RRIN

【Họ và tên】:PHAN EHN RRIN(Một Cái Chảo)

【Học viện tốt nghiệp】:

【Ngành nghề chính】:Giao tiếp với

【Ngôn ngữ】:Trung Quốc

【Ngày phát hành】:2015-08-19

Ahe(han)

【Họ và tên】:BUI THI HA

【Học viện tốt nghiệp】:Đại học Quảng Tây Dân tộc

【Ngành nghề chính】:Trung Quốc

【Ngôn ngữ】:Tiếng Việt

【Ngày phát hành】:2015-08-19

Ruan Lixuan

【Họ và tên】:Ruan Lixuan

【Học viện tốt nghiệp】:Đại học Đà Nẵng

【Ngành nghề chính】:Văn hóa Đà Nẵng、lịch sử

【Ngôn ngữ】:Trung Quốc,Anh

【Ngày phát hành】:2015-08-19

 • 共 1 页/4 条记录

Trung tâm phục vụ Việt Nam:Bảy châu lục đầu tư Quảng Đông ICP14014268 số
Trung tâm phục vụ Hà Nội     Add:M Floor Ha Noi Hotel Business Center, No.D8 Giang Vo Stree,Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Tel:0084-4-37368950

Trung tâm phục vụ Đà Nẵng    
Trung tâm phục vụ TP Hồ Chí Minh    
Trung tâm phục vụ Móng Cái    
Trung tâm Điều hành Thâm Quyến Trung Quốc    


粤ICP14014268号
 • Wechat chính thức