•  Hà Nội:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm:Trời âm u   Nhiệt độ : 27—33℃   Gió Đông Nam cấp 2     
 •  Hải Phòng:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm: Trời âm u   Nhiệt độ : 29—34℃  Gió Nam cấp 3 
 •  Đà Nẵng:   Ban ngày: mưa nặng hạt Ban đêm: Trơi trong sáng   Nhiệt độ : 26—36℃   Gió Đông Nam cấp 2 
 •  Hồ Chí Minh:  Ban ngày:mưa nặng hạt Ban đêm: Nhiều mây  Nhiệt độ : 27—35℃ Gió Tây Nam chuyển Nam cấp 2  
  • 胡志明新立成
Vị trí hiên tại:Trang chủ > Khu Công nghiệp > Phân bố Khu Công nghiệp

Khu công nghiệp Việt Nam phân phối

Ở đây số lượng các khu công nghiệp : 120
Hơn nữa

Distribution of Vietnam industrial:

工业区分布

Hơn nữa
Khu công nghiệp Bình Dương phân phối:


平阳工业区分布


Khu công nghiệp Mỹ Phước Bình Dương


Khu công nghiệp A, có tổng cộng 180 nhà máy khai thác mỏ

More industrial parks
Vietnam investment development Net Attention to the latest investment information, Please join the group : 467526039 ”Vietnam investment and development network exchange“Qun

Trung tâm phục vụ Việt Nam:Bảy châu lục đầu tư Quảng Đông ICP14014268 số
Trung tâm phục vụ Hà Nội     Add:M Floor Ha Noi Hotel Business Center, No.D8 Giang Vo Stree,Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Tel:0084-4-37368950

Trung tâm phục vụ Đà Nẵng    
Trung tâm phục vụ TP Hồ Chí Minh    
Trung tâm phục vụ Móng Cái    
Trung tâm Điều hành Thâm Quyến Trung Quốc    


粤ICP14014268号
 • Wechat chính thức