•  Hà Nội:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm:Trời âm u   Nhiệt độ : 27—33℃   Gió Đông Nam cấp 2     
 •  Hải Phòng:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm: Trời âm u   Nhiệt độ : 29—34℃  Gió Nam cấp 3 
 •  Đà Nẵng:   Ban ngày: mưa nặng hạt Ban đêm: Trơi trong sáng   Nhiệt độ : 26—36℃   Gió Đông Nam cấp 2 
 •  Hồ Chí Minh:  Ban ngày:mưa nặng hạt Ban đêm: Nhiều mây  Nhiệt độ : 27—35℃ Gió Tây Nam chuyển Nam cấp 2  
  • 美福
  • 隆安
  • 和庆
  • 华庆
Vị trí hiên tại:Trang chủ > Trang vàng Việt Nam > Cơ quan chuyên môn > Chi tiết

资源评估

工业园区 工业区分布   地图,工业区概况 活图+标注
  产业聚集分布   地图 平面图展示
  资源分布   地图 活图+标注
越南黄页 政府部门      
  商会协会      
  工商企业      
  专业机构 律师 简介,网站链接  
    会计师    
    审计    
    资产评估    
    环境评估    
    能源评估    
  使领馆 大使馆    
    领事馆    
  公共服务 地图    
    交通    
    食宿    
    学校    
    医疗    
    金融    
    购物    
    景点    
  社会服务      
专项服务 经贸合作      
  跨国并购      
  商务考察      
  投资建厂      
  进出口贸易      
  文化交流      
  生态旅游      
  会议展览      
  个性化定制      
互动交流 问题解答      
  会长信箱      
  网上咨询      
 

Trung tâm phục vụ Việt Nam:Bảy châu lục đầu tư Quảng Đông ICP14014268 số
Trung tâm phục vụ Hà Nội     Add:M Floor Ha Noi Hotel Business Center, No.D8 Giang Vo Stree,Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Tel:0084-4-37368950

Trung tâm phục vụ Đà Nẵng    
Trung tâm phục vụ TP Hồ Chí Minh    
Trung tâm phục vụ Móng Cái    
Trung tâm Điều hành Thâm Quyến Trung Quốc    


粤ICP14014268号
 • Wechat chính thức