•  Hà Nội:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm:Trời âm u   Nhiệt độ : 27—33℃   Gió Đông Nam cấp 2     
 •  Hải Phòng:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm: Trời âm u   Nhiệt độ : 29—34℃  Gió Nam cấp 3 
 •  Đà Nẵng:   Ban ngày: mưa nặng hạt Ban đêm: Trơi trong sáng   Nhiệt độ : 26—36℃   Gió Đông Nam cấp 2 
 •  Hồ Chí Minh:  Ban ngày:mưa nặng hạt Ban đêm: Nhiều mây  Nhiệt độ : 27—35℃ Gió Tây Nam chuyển Nam cấp 2  
  • 美福
  • 隆安
  • 和庆
  • 华庆
Vị trí hiên tại:Trang chủ > Đến Việt Nam > Nội dung văn bản

khí hậu

Tác giả:admin Nguồn gốc:未知 Ngày phát hành:2015-08-19
       越南属于热带季风气候,年平均湿度达到84 %。不过,由于纬度的差异,以及地形地貌的显著差异,各地的气候也存在着相当差异。
在冬季或旱季,大体上是从11月到4月,季风通常从东北方沿着中国海岸,穿越北部湾吹来,赶走许多的湿气;因此越南大部分地区的冬季较为干燥(当然只是与雨季或夏季相比)。夏季季风发生在从5月到10月,将潮湿的空气从西南方印度洋上吹向内陆,带来丰沛的降雨。越南各地的年降雨量从1200毫米到3000毫米不等。接近90 %的降水发生在夏天。
       至于气温,主要是受地形的影响,平原地区的年平均气温通常高于山地和高原。在平原地区,在最冷的12月和1月,最低气温只有5°C ;而在最热的4月,最高气温超过37°C。但是在一些高地,季节的变化很不明显,常年气温都在21°C到28°C 之间。不同纬度地区的气候也稍有不同,越南北半部的季节差异就比南半部分明。
 
 
 
 
 
 
 

Trung tâm phục vụ Việt Nam:Bảy châu lục đầu tư Quảng Đông ICP14014268 số
Trung tâm phục vụ Hà Nội     Add:M Floor Ha Noi Hotel Business Center, No.D8 Giang Vo Stree,Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Tel:0084-4-37368950

Trung tâm phục vụ Đà Nẵng    
Trung tâm phục vụ TP Hồ Chí Minh    
Trung tâm phục vụ Móng Cái    
Trung tâm Điều hành Thâm Quyến Trung Quốc    


粤ICP14014268号
 • Wechat chính thức