•  Hà Nội:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm:Trời âm u   Nhiệt độ : 27—33℃   Gió Đông Nam cấp 2     
 •  Hải Phòng:   Ban ngày: mưa nặng hạt   Ban đêm: Trời âm u   Nhiệt độ : 29—34℃  Gió Nam cấp 3 
 •  Đà Nẵng:   Ban ngày: mưa nặng hạt Ban đêm: Trơi trong sáng   Nhiệt độ : 26—36℃   Gió Đông Nam cấp 2 
 •  Hồ Chí Minh:  Ban ngày:mưa nặng hạt Ban đêm: Nhiều mây  Nhiệt độ : 27—35℃ Gió Tây Nam chuyển Nam cấp 2  
  • 美福
  • 隆安
  • 和庆
  • 华庆
Vị trí hiên tại:Trang chủ > Định hướng đầu tư > Nội dung văn bản

Thuế đầu tư

Tác giả:jokey Nguồn gốc:越南政府网 Ngày phát hành:2015-08-19
越南的主要税赋和税率
 
企业所得税、个人所得税、增值税、特别销售税、社会保障税、健康保险、进出口税、生产特许权使用费、财产税和预提税。
企业所得税:根据越南《投资法》规定,外国投资企业和越南内资企业都采用统一税收标准,对于不同领域的项目实施不同的税率和减免期限。如特别鼓励投资项目所得税率为10%,减免期限为4-15年;鼓励投资项目所得税率为15%,减免期限为2-10年;所有优惠税率最长不超过15年,过优惠期后按普通税率征税;普通投资项目所得税率为25%,减免期限为2年。

(1)目前,外商投资企业、国内企业、外国企业的分支机构以及不受《外国投资法》管辖的外国承包商使用标准的企业所得税,税率为25%。建设-经验-移交(BOT)企业的标准税率为10%。2014年1月1日起,越南企业所得税由25%下调至22%;从2016年1月1日期,一般税率将再次下调到20%,原优惠税率从20%下调至17%。此外,从2014年7月1日起,从业人员200名以下,年营业额200亿越盾以下的企业适用20%的普通税率;对从事经济适用房投资经验的企业经济适用房销售、出租收入征收10%的税率。

(2)国内外石油、天然气企业的标准税率为50%,优惠税率最低为32%。

(3)符合政府规定条件(见税收鼓励政策3.4.3)的袜子企业和国内企业,优惠税率为20%、15%和10%。

•进出口税(IET):对于外商在岘港投资的项目所需的设备,物资等货物可以免税。
•增值税(VAT):对商品和服务的增值金额征税。在越南设立的内资和外资盈利性机构都应当缴纳增值税。增值税率有0%,5%和10%不同的标准,0%适用于出口货物和服务的情况,对于进口的货物将视具体情况根据货物的进口价和关税价格而定。越南的增值税系统共有两种形式,一是增值税纳税人扣除法,另一种是增值税纳税人直接征收法。多数企业和个人是采用增值税纳税人扣除法,意思是纳税人必须支付扣除投入税以后的产出税。每月定期向税务局报税交税,税务局会检查并发出纳税申报单,次月必须支付给政府税收部门。对于增值税纳税人直接征收法,是对于那些小企业实体或个人没有完整的财务做账系统,根据其总营业额计算而征收。
•印花税:对各种性质企业每年必收的费用,以企业注册资金为依据。注册再进在100亿越盾(约合50万美元)以上征300万越盾(约合150美元);50亿-100亿越盾(约合25万至50万美元)征150万越盾(约合75美元);20亿(约合10万美元)以下征100万越盾(约合50美元)。新成立企业在上半年完成税务登记并获得税号将按全年征收印花税,下半年获得按50%缴纳。
•特别销售税(SCT):适用于这些产品:烟酒和雪茄,24座以下的车,汽油及衍生产品(不包括石油),热能在90000BTU或少于此计量的空调,扑克,还愿纸,其他服务包括舞厅,按摩,卡拉ok,赌场,高尔夫和彩票等设备设施,税率从10%到75%不等,对于征收特别税的项目同样还要征收10%的增值税,进口物品的特别销售税是由货物进口税加关税加增值税计算而得。

Trung tâm phục vụ Việt Nam:Bảy châu lục đầu tư Quảng Đông ICP14014268 số
Trung tâm phục vụ Hà Nội     Add:M Floor Ha Noi Hotel Business Center, No.D8 Giang Vo Stree,Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Tel:0084-4-37368950

Trung tâm phục vụ Đà Nẵng    
Trung tâm phục vụ TP Hồ Chí Minh    
Trung tâm phục vụ Móng Cái    
Trung tâm Điều hành Thâm Quyến Trung Quốc    


粤ICP14014268号
 • Wechat chính thức